Thông báo Update một số tính năng mới của MozView

Thay mặt ban quản trị Mozview mình thông báo một số tính năng được update trong phần mềm như sau: Mozview vừa mới update thêm một số tính năng 1 – Chuyển coin: tính năng này dùng để chuyển coin từ tài khoản này qua tài khoản khác. (chỉ có bản standard mới nhận được […]