Thông báo Update một số tính năng mới của MozView

Thay mặt ban quản trị Mozview mình thông báo một số tính năng được update trong phần mềm như sau:

Mozview vừa mới update thêm một số tính năng

1 – Chuyển coin: tính năng này dùng để chuyển coin từ tài khoản này qua tài khoản khác. (chỉ có bản standard mới nhận được coin)

2 – IMPORT vs EXPORT: cái tên nó nói lên tất cả rồi, (chú ý là làm việc theo dự án nhé các bác)

3 – Nhóm các query: Hệ thông mozview hiện giờ đang hỗ trợ các cấu trúc view:
– View link trực tiếp
– View từ list backlink
– Và Search từ 1 số trang search như google, youtube, bing…

Tính năng này giúp các bạn quản lý các dự án và các nhóm câu lệnh đơn giản hơn.

Chú ý: với tính năng này thì hệ thống chưa cập nhật cho các query cũ của các bạn. Vì thế các bạn muốn hệ thống chia nhóm query thì các bạn tích chọn và ấn cập nhật lại câu lệnh query là ok nhé!

4 – Tính năng view Random 1 link trong Query List backlink: Để cho chất lượng View tốt hơn với câu lệnh ViewList (view từ danh sách backlink) thì từ giờ chương trình mỗi lần view sẽ randowm 1 link trong danh sách list backlink bạn cấu hình để view.

update các tính năng của mozview

Ví dụ:

ViewList=link1
link2
link3
click=domain.com

thì chương trình sẽ view random 1 trong 3 link (link1, link2, link3) sau đó click vào domain.com rồi thoát.

Chú ý:

Do việc update tính năng mới vì thế có thể khi chương trình tự động update đã bị máy tính chặn không cho tải file exe hoặc dll nên bị lỗi. Trong trường hợp này thì bạn hãy tải file này về giải nén ra và copy ghi đè vào là hoạt động bình thường.
http://app.mozview.vn/update/MozViewUpdate.zip.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *